Το καλάθι μου

Το καλάθι σου νιώθει ένα κενό. Θα το γεμίσεις?